Natur på Bornholm logo

Forfattere

Aleksander Ring

Naturlig udvælgelse (Nr. 12, 2014)
Om myren Myrmica rubra (Nr. 18, 2020)

Anders Galatius

Sælerne ved Christiansø (Nr. 12, 2014)

Anders Kofoed

Ræven går derude (Nr. 14, 2016)

Andreas Bruun Kristensen

Dobbelt lynnedslag på Chr.ø (Nr. 11, 2013)

Andy G. Howe

Vilde bier (Nr. 15, 2017)

Belinda Andersen

Galmyg (Nr. 15, 2017)
Ny flueart for DK (Nr. 13, 2015)
To nye hvepse (Nr. 13, 2015)

Birgitte Jyding Vennervald

Bison-undersøgelse i Almindingen i september 2018 (Nr. 18, 2020)

Bobbarækus

"Ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk..." (Nr. 2, 2004)

Brian Jes Kofoed Nielsen

Bævreaspglassværmeren Sesia melanocephala (Nr. 8, 2010)

Carsten Andersen

Danmarksrekord (Nr. 13, 2015)
Forslugen ugle (Nr. 11, 2013)
Havørnens Danmark (Nr. 8, 2010)
Hundsemyre (Nr. 12, 2014)
Nærkontakt med nattens ravn (Nr. 6, 2008)
Pungmejsen - arkitekt i verdensklasse (Nr. 2, 2004)
Skrigefugle på Bornholm (Nr. 9, 2011)
Sortspætten på Bornholm (Nr. 4, 2006)
Syv skridt frem og tre tilbage (Nr. 10, 2012)

Cino Pertoldi

DNA-analyser af rovdyrekskrementer på Bornholm (Nr. 18, 2020)

Claus Beyer

Vandmanden på Bornholm (Nr. 5, 2007)

David Nestved

Sløruglers svære ungdom (Nr. 11, 2013)

Dorte Bugge Jensen

Bombarderbillen ved Sose (Nr. 3, 2005)
Ved du hvor der findes...? (Nr. 2, 2004)

Eric Steen Hansen

Den bornholmske lavvegetation (Nr. 3, 2005)

Erik Ehmsen

Båndfluer (Tephritidae) (Nr. 13, 2015)

Erik Jensen


Esben Terp Fjerdeholt

Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) (Nr. 12, 2014)

et al

Parasitter i ederfugle (Nr. 14, 2016)
Parasitterne i den europæiske bison på Bornholm (Nr. 14, 2016)

Fin Surlyk

Dinosaurspor (Nr. 13, 2015)

Finn Hansen

Biologisk mangfoldighed (Nr. 9, 2011)
De bornholmske heder (Nr. 14, 2016)
Den blegblå anemone - apenninaen (Nr. 8, 2010)
Den blegblå anemone – apenninaen (Nr. 4, 2006)
Der skulle være så dejligt ude på landet, men… (Nr. 5, 2007)
Et forsøg på naturpleje i Blemmegårdsløkkerne (Nr. 18, 2020)
Ferie- og studieøen Bornholm (Nr. 15, 2017)
Grotteedderkoppen (Nr. 11, 2013)
Kildevand (Nr. 13, 2015)
Krakbakkens klenodie (Nr. 13, 2015)
Løvfrø (Nr. 6, 2008)
Naturhistorisk forening (Nr. 6, 2008)
Nøglebiotoper i Pedersker Plantage (Nr. 19, 2021)
Otteradet Ulvefod (Nr. 14, 2016)
Pilblad (Nr. 11, 2013)
Poul Nørgaard in memoriam (Nr. 4, 2006)
Tyttebær som føde for tjur på Bornholm (Nr. 14, 2016)

Flemming Nøddegaard

Svamp i Herolds Eg (Nr. 18, 2020)

Freddy Jensen

Den røde glente - en fugl vi skal passe på (Nr. 2, 2004)
Majsbrand på Bornholm (Nr. 6, 2008)
Soldatertæge tegning (Nr. 8, 2010)

Gilles Cuny

Knogle fra mini sauropod fundet ved Hasle (Nr. 18, 2020)

Grethe Trnka

Gylden kantarel (Nr. 14, 2016)

H. H. Bruun


Hanne Tøttrup

Et skridt frem og to tilbage! (Nr. 10, 2012)
Har perleuglen en fremtid på Bornholm (Nr. 3, 2005)
Kassetænkning udmøntede sig i fire perleugleunger! (Nr. 8, 2010)
Sløruglen (Nr. 5, 2007)

Hans Lyster

Pantomime i haven (Nr. 4, 2006)

Hans J. Baagøe

Bechsteins flagermus (Nr. 10, 2012)
Bornholms flagermus (Nr. 9, 2011)
Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) (Nr. 12, 2014)
Hjælp med oplysninger om flagermus (Nr. 10, 2012)
Overvågning af flagermus på Bornholm 2010 (Nr. 8, 2010)

Henning Bang Madsen

Vilde bier (Nr. 15, 2017)

Ilse Aarup

Et forsøg på naturpleje i Blemmegårdsløkkerne (Nr. 18, 2020)

Inken Mueller-Töwe

En havkrokodille fra Hasles fjerne fortid (Nr. 19, 2021)

Irina Goldberg

Mosekskursion til Bornholm (Nr. 8, 2010)

J. Bo Larsen

Øle Å-projektet (Nr. 15, 2017)

Jan Riis-Hansen

Mine svampefund 2018 (Nr. 18, 2020)
Stor skallesluger - en kassesucces (Nr. 11, 2013)

Jan Falkenstrøm

Kæmpe-bjørneklo på Bornholm (Nr. 3, 2005)

Jens Kofoed

Andet fund af sortmundet kutling i Danmark (Nr. 8, 2010)
Grankoglerust (Nr. 12, 2014)
Guldspringeren (Nr. 13, 2015)
Jordkrebs (Nr. 12, 2014)
Krokodilletand i sandkassen (Nr. 10, 2012)
Mårhund på Bornholm (Nr. 18, 2020)
Ræven er i live, har det godt (Nr. 3, 2005)
Ræven på Bornholm (Nr. 6, 2008)
Ræven siden sidst (Nr. 12, 2014)
Sporfossilet Rosselia (Nr. 11, 2013)

Jens Meulengracht-Madsen

Bornholms myreløver (Nr. 2, 2004)
Enghvidvingen, må den bide i græsset? (Nr. 2, 2004)
I Ekkodalen danser de blåvingede nymfer (Nr. 2, 2004)

Jens Christensen

Den bornholmske Vibebestand 2020 (Nr. 19, 2021)
Har orkidéerne en fremtid på Bornholm (Nr. 2, 2004)
Optælling af Bornholms bestand af råger 2011 (Nr. 10, 2012)
Vejkanternes tilstand (Nr. 12, 2014)

Jeppe Lund Nielsen

DNA-analyser af rovdyrekskrementer på Bornholm (Nr. 18, 2020)

Jesper Milan

Dinosaurspor (Nr. 13, 2015)
En havkrokodille fra Hasles fjerne fortid (Nr. 19, 2021)
Forstenede dinosaurfodspor (Nr. 4, 2006)
Fortidskrokodille (Nr. 15, 2017)
Knogle fra mini sauropod fundet ved Hasle (Nr. 18, 2020)
Nye dinosaurspor (Nr. 9, 2011)
Protosphyraena, et nyt fossil (Nr. 19, 2021)

John Krüger

Ole Hakon Holm in memoriam (Nr. 14, 2016)

Jonas Morsing Thomasen

Perlemorsommerfugle (Nr. 18, 2020)
Øle Å-projektet (Nr. 15, 2017)

Jørgen Butzbach

Bornholm i Tornquistzonen (Nr. 3, 2005)
Hvorfor ser Kamel- og Løvehovederne sådan ud? (Nr. 2, 2004)

K. Nielsen


Kaj Sand-Jensen

Øle Å-projektet (Nr. 15, 2017)

Karen Nisbeth

Danmarks Svampeatlas 2009 - 2013 (Nr. 8, 2010)
Dunhammer-mørkhat (Nr. 15, 2017)
Et spændende svampeår (Nr. 12, 2014)
Et svampeår uden svampe? (Nr. 8, 2010)
Nogle spændende bornholmske mælkehatte (Nr. 4, 2006)
Nogle spændende bornholmske mælkehatte - igen (Nr. 5, 2007)
Puggehatten (Nr. 14, 2016)
Stjernebolde på Bornholm (Nr. 6, 2008)
Svampeåret 2014 (Nr. 13, 2015)

Karl-Åge Andersen

Dåvildt på Bornholm (Nr. 5, 2007)

Karsten Raulund-Rasmussen

Øle Å-projektet (Nr. 15, 2017)

Kenneth Nielsen

Falken på fuglefjeldet (Nr. 5, 2007)
Havlampret Petromyzon marinus (Nr. 18, 2020)
Nyt fund af europæisk sumpskildpadde (Nr. 15, 2017)

Klaus Thommesen

Fluesyn (Nr. 9, 2011)

Klaus Flemløse

Bornholm (Nr. 14, 2016)
Indstrømning af saltvand til Østersøen og ederfugle (Nr. 14, 2016)

Klaus H. Petersen

Soldaterhaver på Ertholmene (Nr. 11, 2013)

Klavs Nielsen

Galmyg (Nr. 15, 2017)
Naturhaven (Nr. 3, 2005)

Knud Falk

Vandrefalken på Bornholm (Nr. 13, 2015)

Kristine Bohmann

Dræbergoplen i Østersøen (Nr. 10, 2012)

Krølle Bølle

"Ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk..." (Nr. 2, 2004)

Kurt Buchmann

Bisonoksers snyltere (Nr. 12, 2014)
Bison-status 2020 (Nr. 19, 2021)
Bison-undersøgelse i Almindingen i september 2018 (Nr. 18, 2020)
Bændelormen Moniezia i den bornholmske bison (Nr. 18, 2020)
Døde edderfuglene af parasitangreb? (Nr. 8, 2010)
Edderfuglens krise (Nr. 9, 2011)
Ederfuglen Chr.ø-Bornholm (Nr. 10, 2012)
Ederfuglens skæbne (Nr. 14, 2016)
Ederfuglens ynglesucces (Nr. 12, 2014)
Ederfugletælling (Nr. 13, 2015)
Ederfugle-tællinger på Christiansø og Bornholm 2012-2018 (Nr. 18, 2020)
Hornfisken ved Bornholm (Nr. 19, 2021)
Klimaforandringer og fiskesygdomme (Nr. 19, 2021)
Kun få ederfugleællinger (Nr. 15, 2017)
Lungeormen Dictyocaulus viviparus i den bornholmske bisontyr (Nr. 15, 2017)
Optælling af ederfugle (Nr. 11, 2013)
Parasitter i ederfugle (Nr. 14, 2016)
Parasitterne i den europæiske bison på Bornholm (Nr. 14, 2016)
Ravsneglens tentakel-ikte på Bornholm (Nr. 14, 2016)
Sæler og leverorm i østersøtorsken (Nr. 18, 2020)
Sælerne ved Bornholm og deres snyltende orme (Nr. 10, 2012)

L. Burchardt

Bornholmske alger og blågrønalger (Nr. 8, 2010)

Lars Trolle

Bornholms ørentvister (Nr. 5, 2007)
Et fund af europæisk sumpskildpadde i Paradisbakkerne (Nr. 2, 2004)
Ny Cikade for Bornholm, Danmark og Norden (Nr. 3, 2005)
Ny tæge for Bornholm (Nr. 2, 2004)

Lars Bitsch

Ny dansk rørhatt (Nr. 14, 2016)
Sej pragtporesvamp Aurantiporus fissilis (Nr. 18, 2020)

Lars Båstrup-Spohr

Øle Å-projektet (Nr. 15, 2017)

Lars Heerfordt

Ønske om mere urørt skov ved Gyldensåen (Nr. 18, 2020)

Liselotte Christiansen

Bisonoksers snyltere (Nr. 12, 2014)
Bison-status 2020 (Nr. 19, 2021)
Bison-undersøgelse i Almindingen i september 2018 (Nr. 18, 2020)

Louise Lyng Bojesen

Ved du hvor der findes...? (Nr. 2, 2004)

Margot Nielsen

Peber-skørhat (Nr. 11, 2013)

Maria Vang Johansen

Bison-undersøgelse i Almindingen i september 2018 (Nr. 18, 2020)

Marianne Falbe Nattestad

Insekter ved Bavnodde (Nr. 19, 2021)
Protosphyraena, et nyt fossil (Nr. 19, 2021)

Marianne Kjeist

Påskeharens endeligt (Nr. 18, 2020)

Marius Munk

Den pressede natur (Nr. 19, 2021)

Martin Bønnelykke Pedersen

Den bornholmske havørred (Nr. 2, 2004)

Mia Karlshøj-Nielsen

Anmeldelse af hæftet (Nr. 3, 2005)

Michael Sterll

Figen (Nr. 6, 2008)

Michael Toft Overgaard

DNA-analyser af rovdyrekskrementer på Bornholm (Nr. 18, 2020)

Michael Stoltze

Den lille pupperøver fundet på Bornholm (Nr. 18, 2020)

Michael Andersen

Stor ildfugl (Nr. 14, 2016)

Mogens Holmen

Genfund af vandkalven Hydroglyphus hamulatus (Nr. 15, 2017)
Lille kejserguldsmed ny for Danmark og stor kærguldsmed ny for Bornholm (Nr. 15, 2017)

Mogens Kofoed

Fund af Sinkiangløvsanger (Nr. 15, 2017)
Lille fluesnapper (Nr. 10, 2012)

Mogens Hansen

Har bombardérbillen det godt? (Nr. 14, 2016)
Hestebønnebille Bruchus rufimanus (Nr. 19, 2021)
Tømmermand (Nr. 5, 2007)

Mogens T. Kofod

Alpesejler (Nr. 13, 2015)
Bornholm (Nr. 14, 2016)
Ederfuglens skæbne (Nr. 14, 2016)
Ederfuglens ynglesucces (Nr. 12, 2014)
Ederfugletælling (Nr. 13, 2015)
Ederfugle-tællinger på Christiansø og Bornholm 2012-2018 (Nr. 18, 2020)
Fugleklo-bukkehorn (Nr. 11, 2013)
Kun få ederfugleællinger (Nr. 15, 2017)
Optælling af Bornholms bestand af råger 2011 (Nr. 10, 2012)
Optælling af ederfugle (Nr. 11, 2013)
Ravnen på Bornholm (Nr. 8, 2010)
Stribet ryle (Nr. 12, 2014)
Sulen (Nr. 12, 2014)
Sulen på Christiansø 2012 (Nr. 11, 2013)
Sulens død (Nr. 18, 2020)
Verdens største falk (Nr. 12, 2014)

Morten Kofoed-Hansen

Korttået lærke (Nr. 11, 2013)

Morten Top-Jensen

10 år med "Natur på Bornholm" (Nr. 10, 2012)
68 svampearter (Nr. 8, 2010)
Anmeldelse: Oplev Bornholm (Nr. 8, 2010)
Anmeldelse: Den nye nordiske flora (Nr. 4, 2006)
Arum (Nr. 9, 2011)
Bornholmske "kolibrier" (Nr. 5, 2007)
De bornholmske tudser (Nr. 4, 2006)
Dræbende dråber -soldug på Bornholm (Nr. 4, 2006)
Dræber-ribbegoplen i Østersøen (Nr. 6, 2008)
Dræbersneglen i yderligere fremmarch (Nr. 6, 2008)
Egens røde æbler (Nr. 11, 2013)
En dyster fætter (Nr. 13, 2015)
En eksotisk gæst i haven (Nr. 19, 2021)
En fast bestand af ildtægen, Pyrrhocoris apterus (Nr. 18, 2020)
En lup kan gøre små oplevelser store (Nr. 3, 2005)
En skovdjævel udvikles (Nr. 4, 2006)
En tilflytter (Nr. 12, 2014)
Engflåt fundet på Bornholm (Nr. 19, 2021)
Er Yggdrasil en saga blot? (Nr. 12, 2014)
Et eventyrligt lys (Nr. 14, 2016)
Flyvende sommer (Nr. 14, 2016)
Follow the Rainbow (Nr. 19, 2021)
Fugleedderkoppen fra Ravnedal (Nr. 10, 2012)
Gigantisk invasion af tidselsommerfuglen (Nr. 6, 2008)
Hestehov på Bornholm (Nr. 5, 2007)
Hjælp storken (Nr. 14, 2016)
Hornfisken ved Bornholm (Nr. 19, 2021)
Hvem spiser min hæk (Nr. 5, 2007)
Hæg i ligklæde (Nr. 12, 2014)
Insekt i gallauniform (Nr. 8, 2010)
Invasion af duehale 2018 (Nr. 18, 2020)
Jordkrebs (Nr. 12, 2014)
Kinesisk uldhåndskrabbe (Nr. 8, 2010)
Lars Trolle in memoriam (Nr. 6, 2008)
Liv i kadaveret (Nr. 10, 2012)
Markfårekylling (Nr. 9, 2011)
Natpåfugleøjet (Nr. 3, 2005)
Naturen siden sidst (Nr. 3, 2005)
Naturen siden sidst (Nr. 4, 2006)
Naturen siden sidst (Nr. 5, 2007)
Naturen siden sidst (Nr. 6, 2008)
Naturen siden sidst (Nr. 8, 2010)
Naturen siden sidst (Nr. 9, 2011)
Naturen siden sidst (Nr. 11, 2013)
Naturen siden sidst (Nr. 12, 2014)
Naturen siden sidst (Nr. 13, 2015)
Naturen siden sidst (Nr. 14, 2016)
Naturen siden sidst (Nr. 15, 2017)
Naturen siden sidst (Nr. 19, 2021)
Naturen síden sidst (Nr. 10, 2012)
Naturgenopretning (Nr. 4, 2006)
Naturpleje? (Nr. 18, 2020)
Nejende birke (Nr. 9, 2011)
Ny tæge for Bornholm (Nr. 13, 2015)
Nye natsværmere for øen (Nr. 18, 2020)
Nye sommerfugle (Nr. 2, 2004)
Nyt skadedyr (Nr. 13, 2015)
Når man får en sjælden gæst (Nr. 15, 2017)
Ole Hakon Holm in memoriam (Nr. 14, 2016)
Opret Kobjælde (Nr. 5, 2007)
Opsprættede salamandre (Nr. 19, 2021)
Overvintrende admiraler (Nr. 13, 2015)
Plettet voldsnegl (Nr. 9, 2011)
Pyramide-læbeløs (Nr. 6, 2008)
Sandgraveedderkoppen, Arctosa cineria (Nr. 6, 2008)
Springfrø (Nr. 12, 2014)
Stor humlesvirreflue Volucella zonaria (Nr. 19, 2021)
To sjældenheder på besøg (Nr. 2, 2004)
Trådormen Mermis (Nr. 12, 2014)
Udsætning af uddøde danske arter (Nr. 11, 2013)
Ukrudtsbekæmpede cykelstikanter (Nr. 5, 2007)
Vinterbilleder (Nr. 5, 2007)
Yngelpleje (Nr. 11, 2013)

Morten Tange Olsen

Sælerne ved Christiansø (Nr. 12, 2014)

Morten D.D. Hansen

Hvepseedderkoppen (Nr. 3, 2005)

Niels Jacob Aachmann-Andersen

Bævreaspglassværmeren Sesia melanocephala (Nr. 8, 2010)

Ole Secher Tendal

Ferskvandssvampe (Nr. 9, 2011)

Ole Bøggild

Bolværksedderkoppen L. sclopetarius (Nr. 9, 2011)

Ole Fogh Nielsen

Guldøjen Nineta pallida (Nr. 15, 2017)

Palle Jørum

Bombarderbillen ved Sose (Nr. 3, 2005)

Per Ketil

Byggesagen der smadrede fredede arter på Bokul (Nr. 8, 2010)

Per Johansen

Bændelormen Moniezia i den bornholmske bison (Nr. 18, 2020)
Lungeormen Dictyocaulus viviparus i den bornholmske bisontyr (Nr. 15, 2017)

Per W. Kania

Bændelormen Moniezia i den bornholmske bison (Nr. 18, 2020)
Lungeormen Dictyocaulus viviparus i den bornholmske bisontyr (Nr. 15, 2017)

Peter Haase

NaturBornholm (Nr. 8, 2010)
NaturBornholm (Nr. 9, 2011)
NaturBornholm (Nr. 11, 2013)
NaturBornholm (Nr. 10, 2012)
NaturBornholm (Nr. 12, 2014)
NaturBornholm (Nr. 13, 2015)
NaturBornholm (Nr. 14, 2016)
NaturBornholm året 2016 (Nr. 15, 2017)

Peter Lindberg Jannerup

Kongebregne genfundet på Bornholm 2005 (Nr. 5, 2007)

Peter Boesen

Big Brother (Nr. 13, 2015)
Flot fyr i mosen (Nr. 3, 2005)
Fuglefri (Nr. 8, 2010)
Næsehornsbillelarver (Nr. 4, 2006)
Synkroniseret luftakrobatik (Nr. 4, 2006)
Vildtkamera (Nr. 14, 2016)

Peter Polsen

Digt (Nr. 9, 2011)

Peter Lyngs

Edderfuglens krise (Nr. 9, 2011)
Ederfuglen Chr.ø-Bornholm (Nr. 10, 2012)
Ederfuglens skæbne (Nr. 14, 2016)
Ederfuglens ynglesucces (Nr. 12, 2014)
Ederfugletælling (Nr. 13, 2015)
Ederfugle-tællinger på Christiansø og Bornholm 2012-2018 (Nr. 18, 2020)
Kun få ederfugleællinger (Nr. 15, 2017)

Peter Kromand Larsen

Klumpfisk i Østersøen (Nr. 2, 2004)

Peter Wiberg-Larsen

Ny vårflueart for Bornholm (Nr. 2, 2004)

Redaktionen

www.bornholmskeskove.org (Nr. 5, 2007)

René S. Larsen

Klippekystens mest almindelige laver (Nr. 6, 2008)
Når de hårdføre er følsomme (Nr. 5, 2007)

Richard G. Bromley

Geologi på Bornholm - og i det ny Gymnasium (Nr. 6, 2008)
Vandmænd på Sose Odde (Nr. 9, 2011)

Rune Bygebjerg

Nye svirrefluer for Bornholm 2000 – 2005 (Nr. 4, 2006)

Ruth Ahlburg

Krat – og natteluskeri (Nr. 19, 2021)

Simon Haarder

Bison-status 2020 (Nr. 19, 2021)
Galmyg (Nr. 15, 2017)
Galmyg på Bornholm (Nr. 13, 2015)
Hornfisken ved Bornholm (Nr. 19, 2021)
Kristtorn-minérfluen Phytomyza ilicis (Nr. 19, 2021)
Minerende bladhvepse (Nr. 15, 2017)
Stribet birkebladlus (Nr. 18, 2020)

Søren Møller

Vandrefalken på Bornholm (Nr. 13, 2015)

Søren Olsen

Naturhistoriske tidsskrifter gennem 125 år (Nr. 10, 2012)
Rundt på Klippeøen (Nr. 10, 2012)

Søren Jørgensen

Vintervandnymfe i Bastemose (Nr. 19, 2021)
Østlig Kærguldsmed (Nr. 18, 2020)

Søren Berg

Bæklampret (Nr. 11, 2013)
Signalkrebs (Nr. 11, 2013)

Søren Friese

Mere liv i statens skove på Bornholm (Nr. 9, 2011)

Sten L. Jakobsen

Vandmænd på Sose Odde (Nr. 9, 2011)

Stig Milan Thamsborg

Bison-undersøgelse i Almindingen i september 2018 (Nr. 18, 2020)

Sune Riis Sørensen

Brundrossel Turdus eunomus (Nr. 19, 2021)
Buskrørsanger (Nr. 12, 2014)
Et utroligt fund i Årsdales kystklipper (Nr. 19, 2021)
Gråsejleren (Nr. 19, 2021)
Kaspisk måge (Nr. 6, 2008)
Lattermåge (Nr. 15, 2017)
Rider på Bornholm (Nr. 19, 2021)
Sløruglers svære ungdom (Nr. 11, 2013)
Ørkenstenpikker (Nr. 9, 2011)

Susanne Bloch

Gudhjems små naturoaser (Nr. 8, 2010)

Sussie Pagh

DNA-analyser af rovdyrekskrementer på Bornholm (Nr. 18, 2020)

Thorbjørn Stenholm

Kæmpe-bjørneklo (Nr. 5, 2007)

Tino Hjorth Bjerregaard

Klatrende Lærkespore Ceratocapnos claviculata (Nr. 15, 2017)
Levende fortidsminder (Nr. 2, 2004)
Levende fortidsminder på Bornholm 1999 – 2005 (Nr. 4, 2006)
Radeløv på Bornholm (Nr. 19, 2021)
Soldaterhaver på Ertholmene (Nr. 11, 2013)

Tobias Guldberg Frøslev

Mykologiske indtryk fra en oktobervisit (Nr. 11, 2013)

Tommy Hansen

Bison på Bornholm (Nr. 9, 2011)

Tonni Koefoed Larsen

Naturen skal plejes (Nr. 8, 2010)

Torbjørn Borgen

Svampeekskursion d. 9. og 10. oktober 2010 (Nr. 9, 2011)

Ulla Didriksen

Bison på Bornholm (Nr. 11, 2013)
BISONBOOM (Nr. 13, 2015)
Årets gang i bisonflokken (Nr. 14, 2016)

Ulla Asgaard

Geologi på Bornholm - og i det ny Gymnasium (Nr. 6, 2008)