Natur på Bornholm logo
2010

2010 Nr. 8

Udkommet 1. april 2010

Indhold:


68 svampearter

Morten Top-Jensen


NaturBornholm

- fra idé til jubilæumsåret 2010

Peter Haase


Kassetænkning udmøntede sig i fire perleugleunger!

Hanne Tøttrup


Havørnens Danmark

- en anmeldelse

Carsten Andersen


Et svampeår uden svampe?

- ikke helt. Her er et par overraskelser

Karen Nisbeth


Danmarks Svampeatlas 2009 - 2013

Karen Nisbeth


Døde edderfuglene af parasitangreb?

Kurt Buchmann


Byggesagen der smadrede fredede arter på Bokul

Per Ketil


Gudhjems små naturoaser

- om oplevelse og bevaring

Susanne Bloch


Andet fund af sortmundet kutling i Danmark

- som var ved at ende i en havørredmave

Jens Kofoed


Insekt i gallauniform

- om soldatertægen Lygaeus equestris

Morten Top-Jensen


Soldatertæge tegning

Freddy Jensen


Bornholmske alger og blågrønalger

- kortlagt af polske fykologer

L. Burchardt


Fuglefri

- fuglene i det danske landskab - en anmeldelse

Peter Boesen


Kinesisk uldhåndskrabbe

- fundet igen i bornholmsk farvand

Morten Top-Jensen


Anmeldelse: Oplev Bornholm

Morten Top-Jensen


Mosekskursion til Bornholm

- Bryologkredsens tur i foråret 2009

Irina Goldberg


Naturen skal plejes

- læplantning på Bornholm

Tonni Koefoed Larsen


Den blegblå anemone - apenninaen

- hvor kommer den bornholmske nationalplante fra?

Finn Hansen


Overvågning af flagermus på Bornholm 2010

Hans J. Baagøe


Ravnen på Bornholm

- en succeshistorie

Mogens T. Kofod


Bævreaspglassværmeren Sesia melanocephala

- ny for Bornholm

Niels Jacob Aachmann-Andersen & Brian Jes Kofoed Nielsen


Naturen siden sidst

- et udpluk af begivenheder

Morten Top-Jensen