Natur på Bornholm logo
2011

2011 Nr. 9

Udkommet 1. marts 2011

Indhold:


Markfårekylling

- genfundet på Bornholm?

Morten Top-Jensen


Skrigefugle på Bornholm

- en status

Carsten Andersen


Nejende birke

- træerne bukker for Kong Vinter

Morten Top-Jensen


Vandmænd på Sose Odde

Richard G. Bromley & Sten L. Jakobsen


Biologisk mangfoldighed

- og de bornholmske orkideer

Finn Hansen


Bornholms flagermus

- status 2010

Hans J. Baagøe


Digt

Peter Polsen


Edderfuglens krise

- set fra Chr. Ø og Bornholms østkyst i sammenhæng

Kurt Buchmann & Peter Lyngs


Mere liv i statens skove på Bornholm

Søren Friese


Bison på Bornholm

- et projekt med klare fordele

Tommy Hansen


Arum

- en særpræget fluefanger

Morten Top-Jensen


Nye dinosaurspor

- rovdinosaur ved Pyritsøen

Jesper Milan


Ørkenstenpikker

- ny fugleart for Bornholm

Sune Riis Sørensen


Ferskvandssvampe

- med fokus på den bornholmske art

Ole Secher Tendal


Bolværksedderkoppen L. sclopetarius

- ny for Bornholm

Ole Bøggild


Fluesyn

- et par nye danske fluearter fra Lyrsby

Klaus Thommesen


Plettet voldsnegl

- en ny art for Bornholm

Morten Top-Jensen


Svampeekskursion d. 9. og 10. oktober 2010

- gennemgang af de mest interessante fund

Torbjørn Borgen


Naturen siden sidst

Morten Top-Jensen


NaturBornholm

Peter Haase