Natur på Bornholm logo
2016

2016 Nr. 14

Udkommet 1. marts 2016

Indhold:


Flyvende sommer

Morten Top-Jensen


Ravsneglens tentakel-ikte på Bornholm

Kurt Buchmann


De bornholmske heder

- så er der 13 bisonokser

Finn Hansen


Gylden kantarel

- ny svampeart for Danmark

Grethe Trnka


Ny dansk rørhatt

- ribbestokket rørhat fundet på Dueodde

Lars Bitsch


Puggehatten

- svampevennerne har fået skånsk venskabsforening

Karen Nisbeth


Ederfuglens skæbne

- optælling Christiansø - Bornholm 2015

Kurt Buchmann & Mogens T. Kofod & Peter Lyngs


Parasitter i ederfugle

- fundet i voksne fugle på Christiansø juni 2015

Kurt Buchmann & et al


Indstrømning af saltvand til Østersøen og ederfugle

Klaus Flemløse


Stor ildfugl

- ny dagsommerfugl for Bornholm

Michael Andersen


Ole Hakon Holm in memoriam

Morten Top-Jensen & John Krüger


Et eventyrligt lys

- om sankthansorme på Bornholm

Morten Top-Jensen


Ræven går derude

- eller gør den?

Anders Kofoed


Tyttebær som føde for tjur på Bornholm

Finn Hansen


Har bombardérbillen det godt?

Mogens Hansen


Bornholm

- en rotteø

Klaus Flemløse & Mogens T. Kofod


Vildtkamera

- måske kan man filme sensationen ... ræven

Peter Boesen


Otteradet Ulvefod

- nu fundet på Stenkagen

Finn Hansen


NaturBornholm

Peter Haase


Årets gang i bisonflokken

Ulla Didriksen


Parasitterne i den europæiske bison på Bornholm

- risiko for bison, vilddyr, tamdyr og mennesker

Kurt Buchmann & et al


Hjælp storken

- opsætning af reder kan give ynglende storke

Morten Top-Jensen


Naturen siden sidst

Morten Top-Jensen