Natur på Bornholm logo
2013

2013 Nr. 11

Udkommet 1. marts 2013

Indhold:


Yngelpleje

Morten Top-Jensen


Sulen på Christiansø 2012

- og den har endda slået sig ned

Mogens T. Kofod


Grotteedderkoppen

- årets dyr 2012

Finn Hansen


Signalkrebs

- en ny og uvelkommen art på Bornholm

Søren Berg


Optælling af ederfugle

- voksne og ællinger ved de bornholmske kyster 2012

Mogens T. Kofod & Kurt Buchmann


Fugleklo-bukkehorn

- genfundet på Bornholm efter mere end 100 år

Mogens T. Kofod


Peber-skørhat

- ny svampeart for Bornholm fundet i Paradisbakkerne

Margot Nielsen


Soldaterhaver på Ertholmene

Tino Hjorth Bjerregaard & Klaus H. Petersen


Pilblad

- en ny planteart for Bornholm samt status over nogle andre mere eller mindre almindelige vandplanter

Finn Hansen


Bæklampret

- en ganske særlig og sjældent set skabning på Bornholm

Søren Berg


Dobbelt lynnedslag på Chr.ø

- to nye danske fuglearter på kun otte dage i oktober

Andreas Bruun Kristensen


Bison på Bornholm

- en status

Ulla Didriksen


Udsætning af uddøde danske arter

- nu er det eghjortens tur

Morten Top-Jensen


Mykologiske indtryk fra en oktobervisit

Tobias Guldberg Frøslev


Stor skallesluger - en kassesucces

- årsopgørelse

Jan Riis-Hansen


Sporfossilet Rosselia

Jens Kofoed


Forslugen ugle

Carsten Andersen


Sløruglers svære ungdom

- slørugleunger og hård vinter er en dårlig cocktail

Sune Riis Sørensen & David Nestved


Egens røde æbler

- den besynderlige livscyklus hos galhvepsen

Morten Top-Jensen


Korttået lærke

- første fund for Bornholm

Morten Kofoed-Hansen


Naturen siden sidst

Morten Top-Jensen


NaturBornholm

Peter Haase