Natur på Bornholm logo
2012

2012 Nr. 10

Udkommet 1. marts 2012

Indhold:


10 år med "Natur på Bornholm"

jubilæum

Morten Top-Jensen


Naturhistoriske tidsskrifter gennem 125 år

- og lidt om de glade amatører

Søren Olsen


Optælling af Bornholms bestand af råger 2011

Jens Christensen & Mogens T. Kofod


Lille fluesnapper

- som ynglefund på Christiansø 2011

Mogens Kofoed


Sælerne ved Bornholm og deres snyltende orme

Kurt Buchmann


Krokodilletand i sandkassen

Jens Kofoed


Syv skridt frem og tre tilbage

- 10 års dynamisk udvikling hos udvalgte bornholmske fuglearter

Carsten Andersen


Rundt på Klippeøen

- en anmeldelse

Søren Olsen


Et skridt frem og to tilbage!

- status for sløruglen efter to hårde vintre

Hanne Tøttrup


Liv i kadaveret

- en død slørugle huser meget liv

Morten Top-Jensen


Dræbergoplen i Østersøen

- ikke så skadelig som først antaget

Kristine Bohmann


Ederfuglen Chr.ø-Bornholm

- dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse i 2011

Kurt Buchmann & Peter Lyngs


Bechsteins flagermus

- ynglende bestand på Bornholm

Hans J. Baagøe


Hjælp med oplysninger om flagermus

Hans J. Baagøe


NaturBornholm

Peter Haase


Fugleedderkoppen fra Ravnedal

- iagttagelser af Atypus affinis

Morten Top-Jensen


Naturen síden sidst

Morten Top-Jensen


Artikelindeks 2003-2012