Natur på Bornholm logo
2020

2020 Nr. 18

Udkommet 1. marts 2020

Indhold:


En fast bestand af ildtægen, Pyrrhocoris apterus

Morten Top-Jensen


Ønske om mere urørt skov ved Gyldensåen

Lars Heerfordt


Perlemorsommerfugle

- langs øvre Øle Å

Jonas Morsing Thomasen


Ederfugle-tællinger på Christiansø og Bornholm 2012-2018

- overlevende ællinger efter overfarten oversteg i 2018 alle forventninger

Kurt Buchmann & Mogens T. Kofod & Peter Lyngs


Sej pragtporesvamp Aurantiporus fissilis

- ny for Bornholm

Lars Bitsch


Bændelormen Moniezia i den bornholmske bison

- Almindingens bisonokser har også bændelorm

Kurt Buchmann & Per W. Kania & Per Johansen


Mine svampefund 2018

- 19 nye arter for Bornholm

Jan Riis-Hansen


Havlampret Petromyzon marinus

- særpræget, primitivt dyr fanget ud for Sydbornholm.

Kenneth Nielsen


Nye natsværmere for øen

Morten Top-Jensen


Svamp i Herolds Eg

Flemming Nøddegaard


Et forsøg på naturpleje i Blemmegårdsløkkerne

Ilse Aarup & Finn Hansen


Invasion af duehale 2018

Morten Top-Jensen


Knogle fra mini sauropod fundet ved Hasle

Jesper Milan & Gilles Cuny


Sulens død

- holdt til på Ertholmene fra påske 2012 til sin død lillejuleaften 2017

Mogens T. Kofod


Stribet birkebladlus

- ny for Bornholm

Simon Haarder


Bison-undersøgelse i Almindingen i september 2018

Kurt Buchmann & Stig Milan Thamsborg & Maria Vang Johansen & Birgitte Jyding Vennervald & Liselotte Christiansen


Den lille pupperøver fundet på Bornholm

Michael Stoltze


Østlig Kærguldsmed

Søren Jørgensen


Om myren Myrmica rubra

Aleksander Ring


Mårhund på Bornholm

- nyt pattedyr for øen

Jens Kofoed


DNA-analyser af rovdyrekskrementer på Bornholm

Sussie Pagh & Jeppe Lund Nielsen & Cino Pertoldi & Michael Toft Overgaard


Naturpleje?

Morten Top-Jensen


Påskeharens endeligt

- nedbrydningens faser

Marianne Kjeist


Sæler og leverorm i østersøtorsken

– status 2018

Kurt Buchmann