Natur på Bornholm logo
2014

2014 Nr. 12

Udkommet 1. marts 2014

Indhold:


Trådormen Mermis

- et usædvanligt dyr

Morten Top-Jensen


Hæg i ligklæde

- spindemøllet spøger

Morten Top-Jensen


Sulen

- er stadig på Christiansø

Mogens T. Kofod


Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus)

- første sikre fund for Bornholm - og lidt om de to andre Pipistrellus-arter

Hans J. Baagøe & Esben Terp Fjerdeholt


Et spændende svampeår

- med flere førstefund og rødlistearter

Karen Nisbeth


Ederfuglens ynglesucces

- og efterfølgende overlevelse på turen fra Christiansø til Bornholm 2013

Kurt Buchmann & Mogens T. Kofod & Peter Lyngs


Naturlig udvælgelse

- en indføring i evolutionens mekanismer

Aleksander Ring


En tilflytter

- fingerbøl-dværgmåler bor nu fast på Bornholm

Morten Top-Jensen


Jordkrebs

- ikke set på øen siden 1996

Morten Top-Jensen & Jens Kofoed


Verdens største falk

- besøgte Bornholm i 2013

Mogens T. Kofod


Bisonoksers snyltere

- med fokus på den bornholmske bestand

Kurt Buchmann & Liselotte Christiansen


Stribet ryle

- første observation fra Bornholm

Mogens T. Kofod


Er Yggdrasil en saga blot?

- asken er på retur

Morten Top-Jensen


Hundsemyre

- med fokus på fuglelivet

Carsten Andersen


Vejkanternes tilstand

- resultatet af en bornholmsk undersøgelse 2011 - 12

Jens Christensen


Springfrø

- den første frø ved dammen

Morten Top-Jensen


Grankoglerust

- ny svampeart for Bornholm

Jens Kofoed


Buskrørsanger

- en længe ventet gæst

Sune Riis Sørensen


Ræven siden sidst

- en status 2008 - 2013

Jens Kofoed


Sælerne ved Christiansø

Anders Galatius & Morten Tange Olsen


NaturBornholm

Peter Haase


Naturen siden sidst

Morten Top-Jensen