Natur på Bornholm logo

Om Natur på Bornholm


Bornholm er en isoleret del af Danmark. Med sine kun 588 km2 indeholder denne østlige region stort set alle de biotoper, vi kender fra Danmark + en del bornholmske specialiteter. Biotoperne er for de flestes vedkommende temmelig små, men afstanden mellem dem er ganske kort. Bornholms dyre- og planteliv er meget varieret og spændende, og dertil kommer øens fantastiske beliggenhed i Østersøen, hvor den bliver brugt som rasteplads for mange trækkende fugle og insekter. Øens sydlige beliggenhed betyder et særligt klima, og dens undergrund og geologi, som er unik i Danmark, gør bl.a. topografien og plantevæksten enestående.

Der er to foreninger, der siden 2003 har valgt at bruge ”Natur på Bornholm” som deres medlemsblad, og det er NaturBornholms Venner og Naturhistorisk forening.

Formålet med tidsskriftet er at formidle viden og nyheder om den bornholmske natur herunder også geologi. Tidsskriftet er vigtig som dokumentation for både små og store naturhistoriske fund – som for de flestes vedkommende vil blive glemt for eftertiden.

Vi bestræber os på at servere stoffet så flot og så letfordøjeligt som muligt. Dog er det de enkelte artikelforfattere, der lægger linjen i deres egne artikler. Hvert nummer skal være alsidigt, således at mange forskellige biologiske og geologiske emner berøres, og at graden af faglighed også skifter artiklerne imellem. Det er vores håb, at mere viden om naturens enkelte elementer og samspillet mellem disse kan føre til en forståelse for vigtigheden af, at vi på Bornholm passer bedre på vores natur.

Redaktionen er uafhængig, men der er et vist samarbejde med NaturBornholm, som er tidsskriftets største kunde. Forfattere og fotografer er velkomne til at henvende sig til redaktionen med ideer til artikler, og efter at Natur på Bornholm nu er udkommet regelmæssigt i en årrække og er blevet kendt i vide naturhistoriske kredse, er der faktisk en del naturfolk, der henvender sig med manuskripter og ideer. Men redaktøren prikker stadigvæk mange blidt på skulderen…..og kun få siger nej til at skrive på opfordring.

Lidt historie


I løbet af 2002 blev det klart, at Per Ketil, Gudhjem ville stoppe med sit bornholmske naturblad "Fjælstaunijn – Bornholms Natur", som han havde kørt i 25 år. Morten Top-Jensen, Østermarie tog kontakt til Mogens Hansen, Saltuna med henblik på at fortsætte arbejdet med en ny redaktion.

Mogens var villig og havde mange ideer. Vi inddrog desuden radiomanden og naturfotografen Jens Meulengracht-Madsen, Gudhjem, idet han havde megen erfaring omkring naturformidling. Natur på Bornholm 1 kom på gaden stærkt forsinket i sommeren 2003. Vores tidsskrift fik mange pæne ord med på vejen, og der var en flot interesse om projektet. Desværre ville Mogens Hansen ikke fortsætte i redaktionen, og vi måtte finde en ny til at lave layout. Det blev John Krüger, Aakirkeby, kaldet Buda, der trådte til og påtog sig kæmpearbejdet med Natur på Bornholm 2, der blev klar til udgivelse i påsken 2004.

Igen blev tidsskriftet godt modtaget, og ved årsskiftet var hele oplaget på 1000 stk udsolgt. I slutningen af april 2004 forlod Jens redaktionen, så Natur på Bornholm 3 blev lavet af Buda og Morten med udgivelse 1. marts 2005.

Den første udgave af hjemmesiden, som er lavet af Kim Bak, Boderne, blev åbnet samtidig med udgivelsen af Natur på Bornholm 3.

Natur på Bornholm nr. 4 og 5 udkom 1. marts i henholdsvis 2006 og 2007. Det sidste nummer blev udvidet med 16 sider til i alt 80 sider…..og dette sideantal har holdt sig helt ind til nr. 11 - 2013

Hvem er vi?


Morten
Morten Top-Jensen er født 1956 og har været folkeskolelærer i ca. 25 år med dansk og biologi som linjefag. Han har altid været glødende interesseret i naturen, og har i løbet af de sidste 40 år opbygget en betragtelig sommerfuglesamling. Interessen for almen botanik følger med sommerfugleinteressen, og svampene har også en plads i Mortens hjerte. Derudover har han været en ret aktiv lystfisker i 40 år – hvor især livet i de ferske vande har haft hans bevågenhed, men havørrederne langs de bornholmske kyster kan dog ikke føle sig for sikre. De senere år har Morten interesseret sig meget for europæiske natsværmere især rent fotografisk, hvilket betyder, at der er rejseaktivitet mange gange om året. Han har på disse rejser fundet flere nye arter for Europa og endog enkelte helt nye for videnskaben.

Morten Top-Jensen har skrevet flere artikler om sommerfugle i forskellige naturfagblade: Fjælstaunijn – Bornholms natur, Entomologiske meddelelser, Lepidoptera, Naturvejleder og Natur på Bornholm. I perioden 2009-2012 har han forfattet tre bøger: Danmarks sommerfugle med M.Fibiger, Sveriges Fjärilar med H. Elmquist, G. Liljeberg og M. Fibiger samt Moths of Great Britain and Ireland med Sean Clancy og Michael Fibiger.

Der er tre nye bøger på vej til udgivelse i 2013-2014 omhandlende sommerfuglefaunaen i Tyskland, Finland og Benelux. Der ud over har Morten i tre år lavet naturfjernsyn for TV2Bornholm, hvor han sidder i redaktionen af programmet EKKO. Han laver sine egne indslag hver måned fortrinsvis om insekter.

Siden 2009 har Morten Top-Jensen været ejer af forlaget BugBook Publishing og ernæret sig ved salg af egne bøger. Siden 2011 er Natur på Bornholm udkommet på dette forlag.

Morten har boet den største del af sit liv i Gentofte, men købte et sommerhus på Bornholm i efteråret 1986 og flyttede til øen i sommeren 1997. Dette skift har haft stor betydning ikke bare i det private liv, men omgangen med øens naturildsjæle (Lars Trolle, Per Ketil og Mogens Hansen) har inspireret ham til at formidle naturstof. Siden 2003, hvor Morten købte sit første kamera (Canon G5), er der brugt meget tid på naturfotografering. Han har taget mere end 100.000 billeder de sidste 10 år – og har nok Danmarks største samling af billeder af natsværmere (europæiske) fotograferet i naturen – mere end 3000 arter. Det er disse billeder der er grundlaget for hans bogproduktion. Morten har desuden været engageret i forskellige typer fotoarbejde bl.a. for kunstneren Nes Lerpa – og han har leveret billeder til andre bøger end de ovenfor nævnte.


Buda
John Krüger (Buda) er født 1954 og blev i 1974 uddannet inden for handel og kontor. Han blev i 1990 uddannet som børnehavepædagog. Har ikke tidligere haft nogen speciel interesse for naturen andet end, at han er glad for den og har brugt den flittigt.

Har fra de tidlige 80´er været meget interesseret i de tekniske muligheder ved EDB. Da de første egentlige computere (PC´er) kom på markedet i 1986 blev det ved lidt af et tilfælde en kær ven, der flyttede ind i hans hjem, da han overbeviste sin hustru om, at fremtiden lå i en computer frem for en elektrisk skrivemaskine. Buda flyttede til Bornholm med sin familie i december 2000 og mødte igennem en fælles veninde Morten Top-Jensen.

Buda blev i sensommeren 2003 spurgt, om han ville lave layout på et blad (Natur på Bornholm), som Morten lavede. Uden forudgående at have set bladet, sagde han ja i den tro, at der var tale om et medlemsblad på 8-10 sider. Ved hjælp fra Hakon Holm Grafisk ApS fik Buda lært fiduserne, og nu 10 år efter er han en dygtig layouter. Hvad angår naturen, så siger han, at interessen jo ikke kan undgå at smitte af, når man arbejder så tæt sammen med natur-nørder.

Buda har siden været teknisk layouter på tre større bogværker i perioden 2009-2012 (På 365 ture i den bornholmske natur af Finn Hansen – Danmarks sommerfugle af Morten Top-Jensen og Michael Fibiger – Moths of Great Britain and Ireland af Sean Clancy, Morten Top-Jensen og Michael Fibiger)